CarbonGrip

מגנזיום נוזלי CarbonGrip Extra STICKY

מגנזיום נוזלי CarbonGrip Extra STICKY

CarbonGrip

מגנזיום נוזלי CarbonGrip Extra STICKY

תיאור
המגנזיום הנוזלי מוחל על הידיים במטרה לשפר אחיזה ולייבש את הזעה. המגנזיום הנוזלי מתייבש תוך מספר שניות על הידיים ומהווה פתרון למשתמשי אבקת המגנזיום ו/או כפפות.
דביק – Sticky  רמת דביקות נמוכה.  מיועד למתאמנים שמזיעים  יתר על המידה  ומעוניינים באחיזה לאורך זמן
נפח בקבוק: 100ml

בריא- אינו משאיר ענני האבק אשר שאיפתו ידועה כמזיקה לבריאות.
נקי – אינו משאיר סמני אבקה  במגע עם בגדים ו/או הציוד האישי.
עמיד- נשאר לאורך זמן רב על הידיים מכל מוצר מתחרה.
איכות –הפורמולה הייחודית של   Carbon Grip  מונעת זיעה לאורך זמן.